แจ้งซ่อมเบอร์เดียว 084-912-5571

หมายเหตุ แจ้งซ่อมผ่านทางช่างไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตามโดยไม่แจ้งเข้าที่บริษัทโดยตรงทางบริษัทจะไม่รับ ผิดชอบในทุกกรณีทั้งสิ้น แม้ช่างจะเป็นช่างของบริษัทก็ตาม และทางบริษัทจะถือว่าช่างจะมี ความผิดร้ายแรงและต้องถูกบทลงโทษตามกฎของบริษัทอีกด้วย

และเครื่องของลูกค้าจะหมดประกันในทุกกรณีทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน ของ ศูนย์บริการ ต่างจังหวัด


เงื่อนไขในการเข้าซ่อม                                                                                        

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

รับประกัน อะไหล่ในกล่องหยอดเหรียญ 1 ปี อะไหล่เครื่องซักผ้าไม่รับประกันในทุกกรณี

PCB เครื่องซักผ้า จะมีระยะประกัน 1 เดือนในทุกกรณี

ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ติดตั้งซ่อมฟรี

เลย 1 เดือนขึ้นไป รอบศูนย์บริการ 10 กม. มีค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท

ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง เลย 10 กม.ขึ้นไป ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ในกรณีหมดประกัน หรือว่าเลย 1 ปี มีค่าบริการครั้งละ 500 บาท รอบศูนย์บริการภายในระยะทาง 10 กม. ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง
เลย 10 กม. ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

รับประกัน อะไหล่ภายในตู้ 1 ปี แผงวงจร 2 ปี ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง ซ่อมฟรี

เลย 1 เดือนขึ้นไป รอบศูนย์บริการ 10 กม. มีค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท

ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง เลย 10 กม.ขึ้นไป ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ในกรณีหมดประกัน หรือว่าเลย 1 ปี มีค่าบริการครั้งละ 500 บาท รอบศูนย์บริการภายในระยะทาง 10 กม. ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง
เลย 10 กม. ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ตู้เติมเงินมือถือ

รับประกัน อะไหล่ภายในตู้ 1 ปี ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง ซ่อมฟรี

เลย 1 เดือนขึ้นไป รอบศูนย์บริการ 10 กม. มีค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท

ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง เลย 10 กม.ขึ้นไป ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ในกรณีหมดประกัน หรือว่าเลย 1 ปี มีค่าบริการครั้งละ 500 บาท รอบศูนย์บริการภายในระยะทาง 10 กม. ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง
เลย 10 กม. ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

รับประกัน อะไหล่ภายในตู้ 1 ปี ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง ซ่อมฟรี

เลย 1 เดือนขึ้นไป รอบศูนย์บริการ 10 กม. มีค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท

ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง เลย 10 กม.ขึ้นไป ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ในกรณีหมดประกัน หรือว่าเลย 1 ปี มีค่าบริการครั้งละ 500 บาท รอบศูนย์บริการภายในระยะทาง 10 กม. ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง
เลย 10 กม. ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ

รับประกัน อะไหล่ภายในตู้ 1 ปี ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง ซ่อมฟรี

เลย 1 เดือนขึ้นไป รอบศูนย์บริการ 10 กม. มีค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท

ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง เลย 10 กม.ขึ้นไป ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

ในกรณีหมดประกัน หรือว่าเลย 1 ปี มีค่าบริการครั้งละ 500 บาท รอบศูนย์บริการภายในระยะทาง 10 กม. ได้รับบริการภายใน 3-7 วัน หลังได้รับแจ้ง
เลย 10 กม. ทางบริษัทเก็บค่าน้ำมัน เพิ่ม กม. ละ 10 บาท

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. การรับประกันเครื่องมีระยะเวลากำหนดไว้ นับจากวันที่มีการติดตั้งและหมดระยะประกัน
 2. ยกเว้นการรับประกันคือ ไส้กรอง และเมมเบรน ทุกกรณี
 3. อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่ จะรับประกันต่อเนื่องในการประกันเดิมทันที เพื่อหมดระยะประกันที่ พร้อมกันกับการรับประกันเบื้องต้น
 4. อาการที่นอกเหนือการรับประกันหรือยกเว้นการรับประกัน
  - การถูกดัดแปลงผิดสภาพจากเดิม หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้,ฟ้าผ่า,น้ำท่วม
  - ถูกน้ำจากการใช้ของลูกค้าเอง หรือลูกค้าของผู้ซื้อ
  - ถูกงัดหรือขโมย หรือโจรกรรม
  - ซื้อเครื่องต่อจากผู้อื่นมาอีกครั้ง
  - จงใจทำให้เกิดการเสียหาย อุบัติเหตุ หรือจากการประมาท
 5. ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาหลังจากหมดประกัน อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่จะมีระยะประกันต่อเนื่อง 3 เดือน นับจากวันที่ทำการเปลี่ยนอะไหล่ (รับประกันในส่วนของอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนเท่านั้น )
  และ PCBเครื่องซักผ้า จะมีระยะประกัน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการเปลี่ยน
 6. แจ้งซ่อมผ่านทางช่างไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตามโดยไม่แจ้งเข้าที่บริษัทโดยตรงทางบริษัทจะไม่รับ ผิดชอบในกรณีใดทั้งสิ้น แม้ช่างจะเป็นช่างของบริษัทก็ตาม และทางบริษัทจะถือว่าช่างจะมี ความผิดร้ายแรงและต้องถูกบทลงโทษตามกฎของบริษัทอีกด้วย
หลังจาก 1 เดือน นับจากติดตั้งเสร็จหากมีปัญหากับ PCB ของเครื่องซักผ้า บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส แอนด์ บี อีเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 120/288 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

สั่งสินค้าแจ้งซ่อมเบอร์เดียวทุกจังหวัด 084-912-5571 Tel. 02-7313318

@sbservice ใส่ @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

Facebook http://www.facebook.com/SBService2012